Eko-Olej Sp. z o.o.

Skup oleju posmażalniczego, odbiór tłuszczu, sprzedaż oleju opałowego

Oferujemy skup oleju posmażalniczego, odbiór tłuszczu oraz sprzedaż oleju opałowego i metanolu.

A A A

Skup oleju

 

Jesteśmy specjalistyczną firmą zajmującą się odbiorem zużytego oleju spożywczego i tłuszczu, oraz ich transportem, magazynowaniem i zagospodarowaniem. Odbieramy również resztki żywieniowe i przeterminowaną żywność (w zależności od ilości i miejsca odbioru).

 

 

Posiadamy następujące rodzaje pojemników:

 

 • Beczki plastikowe 30 litrów
 • Beczki plastikowe 60 litrów
 • Beczki plastikowe 100 litrów
 • Beczki plastikowe 120 litrów
 • Beczki metalowe 200 litrów
 • Pojemniki 1000 litrowe

 

Za odebrany olej płacimy gotówką w dniu odbioru.

 

Dla Państwa wygody zużyte tłuszcze odbieramy na telefon zapewniając naszym klientom czyste i praktyczne pojemniki. Wystawiamy niezbędny dokument - kartę przekazania odpadu, która jest potwierdzeniem dla Sanepidu o zdaniu zużytego tłuszczu bądź oleju.

 

Nasza firma posiada stosowne zezwolenia Starosty Śremskiego (nr decyzji OS.7647-14/06 z dnia 28 kwietnia 2006r. oraz OS.7647-37/06 z dnia 27 września 2006r.) na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów jadalnych, olejów i tłuszczy pochodzenia roślinnego, oraz jadalnych tłuszczy pochodzenia zwierzęcego, surowce i produkty nienadające i nieprzydające się do spożycia i przetwórstwa, produkty spożywcze przeterminowane, tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze i wiele innych o następujących kodach:

 

 • 02 03 80
 • 02 06 01
 • 02 06 80
 • 16 03 80
 • 19 08 09
 • 20 01 25
 • 02 02 03
 • 02 03 04